‎توجه شورای اروپا به قوانین محدودگرِ سازمان‌های غیردولتی و محافظت بیشتر از مدافعان حقوق بشر

جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴-۲۰۱۶-۰۲-۱۹-IranSOS- مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) در آخرین نشست خود در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ با اکثریت عظیمی دو قطعنامه درباره‌ی محدودیت‌ها بر سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را تصویب کرد. قطعنامه‌ی چگونه باید از محدودیت‌های نامناسب بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در اروپا جلوگیری کرد؟ بر بدتر شدن وضع جامعه‌ی مدنی در شماری از کشورهای عضو تاکید می‌کند. سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر به‌ویژه در آذربایجان، روسیه و کریمه الحاق شده در پی تصویب قوانین و مقرراتِ محدودگرِ با محدودیت‌های نامناسب بر فعالیت‌هایشان روبرو هستند. مجمع پارلمانی با تأکید بر تداوم وخامت وضعیت حقوق بشر در آذربایجان، از کشورهای عضو خواست در همکاری‌های دوجانبه به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توجه نشان دهند.

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال