امید کوکبی آزاد شد

دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۸-۳۰-IranSOS- وکیل امید کوکبی از آزادی مشروط موکلش خبر داد. به گزارش ایلنا، سعید خلیلی وکیل امید کوکبی با اعلام خبر موافقت دادگاه با آزادی مشروط موکلش گفت: “با نظر موافق رییس قوه قضاییه و با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، باقی‌مانده محکومیت حبس آقای امید کوکبی مشمول آزادی مشروط قرار گرفته است و با این وصف دیگر ایشان به زندان بازنخواهد گشت”.