سوریه: گردن زنی های داعش نباید باعث شود جنایت های رژیم را فراموش کنیم

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۳-۱۶-IranSOS- در پنج نمودار زیر اطلاعاتی که مرکز اسناد نقض حقوق بشر (Violations Documentation Center – VDC)، سازمان همکار فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در سوریه، گرد آورده است ارایه می شود. مرکز اسناد نقض حقوق بشر از مارس ۲۰۱۱ که اولین اعتراض ها در شهر درعا رخ داد، آمار کشته شدگان، بازداشت و ناپدیدشدگان را ثبت کرده است.

ادامه خواندن “سوریه: گردن زنی های داعش نباید باعث شود جنایت های رژیم را فراموش کنیم”