یک روز دو سالگرد: قتل یک آزادیخواه و بنیادی که در پاسخ به ظلم برپا شد

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۴-۱۸-IranSOS- بیست و نهم فروردین ماه ١٣٧٠ یک روز زیبای بهاری در پاریس بود. نزدیک ظهر، مردی ٦٥ ساله پس از ملاقات با یکی از رهبران دموکراسی خواه اپوزیسیون ایران، دکتر شاپور بختیار،  به منزلش در پاریس بازگشت. پسر نوزده ساله او از پنجره دید که پدر در حال پارک کردن ماشین خود در مقابل خانه است. او که برای نهار منتظر پدر بود، بی درنگ به آشپزخانه رفت تا غذا را آماده کند. پدر امّا هرگز به منزل نرسید. او در ورودی ساختمان، در پای آسانسور با ضربات متعدد چاقو توسط مهاجم یا مهاجمانی ناشناخته از پای درآمد.

ادامه خواندن “یک روز دو سالگرد: قتل یک آزادیخواه و بنیادی که در پاسخ به ظلم برپا شد”