‎اعلام جرم دادستانی کل آلمان بر علیه دو ایرانی به اتهام جاسوسی/ ترجمه

شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۴-۰۹-IranSOS- دادستانی کل آلمان در ۲۲ مارس ۲۰۱۶ بر اساس ماده ۹۹ بند ۱ قانون مجازات به دلیل فعالیت های اطلاعاتی، اعلام جرمی بر علیه دو متهم به جاسوسی به دادگاه برلین تسلیم کرده است. این دو نفر عبارتند:
‎میثم پ.، تابعیت ایرانی، ۳۱ ساله
‎سعید ر.، تابعیت ایرانی، ۳۳ ساله

ادامه خواندن “‎اعلام جرم دادستانی کل آلمان بر علیه دو ایرانی به اتهام جاسوسی/ ترجمه”