‎سال نو مبارک! چشم‌ها را باز نگه دارید

‎شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴-۲۰۱۶-۰۱-۰۲-IranSOS- جنبش جهانی حقوق بشر در ۲۰۱۶ شادی را برایتان آرزو می‌کند.
‎۲۰۱۵ شاهد تروریسمِ کور بیشتری بود. مایلیم بیش از همیشه همبستگی خود را با قربانیان حمله‌های تازه‌ی تروریستی در جهان ابراز کنیم… تروریسم کور را باید متوقف کرد و ما در برابر ترس تسلیم نخواهیم شد. نهایت احترام به حقوق بشر جهان‌شمول در کانون مبارزه‌ی ما در سراسر جهان قرار دارد و خواهد داشت.
‎۲۰۱۵ شاهد پیروزی‌های حقوق بشری زیادی نیز بود.