‎اعدامی زنده شده، دوباره اعدام می‌شود

سه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۲ – ‎جام جم آنلاین – دارش زدند و زنده شد، اما پایان این قصه شیرین نیست. داستان این مرد ۳۷ ساله را تا آنجا که پس از اعدام زنده شده است، دیگر همه مردم ایران شنیده اند و می‌دانند که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده اما پس از به دار آویخته شدن و انتقال به پزشکی قانونی زنده شده است اما خیلی ها نمی دانند که به حکم قانون باید بار دیگر اعدام شود.