‎حبیب‌زاده: اعدام مجدد از نظر شرعی محل بحث است

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ – ایسنا – یک استاد دانشگاه گفت: طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم و قتل و … مصوب سال ۸۲ نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیست. محمدجعفر حبیب‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال ۸۲، گفت: در ماده ۱۸ این آیین‌نامه آمده که پس از اجرای حکم چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی اطمینان مرگ محکوم حاصل شود از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود. طبق این ماده مرگ محکوم به اعدام در بجنورد از سوی پزشکی قانونی تایید و صادر شده است.