‎درخواست از کشورهای پناهنده پذیر : لغو پناهندگی ‎افرادی که به داخل ایران سفر میکنند

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۳-۰۴-IranSOS- پارلمان کانادا با تصویب قانونی قصد دارد که ضمن ابطال پناهندگی ‎افرادی که از پناهندگی خود سوء استفاده کرده و به همان کشوری که ادعا داشتند از آن فرار کردند رفت و آمد دارند، اقامت و تابعیت کانادایی آنان را نیز پس گیرند و آنان را به کشور مبدا اخراج کنند. ما بعنوان جمعی از ایرانیان در تبعید ساکن در اتحادیه اروپا ضمن حمایت از این اقدام پارلمان کانادا، خود را موظف می دانیم که به شما اعلام نمائیم که دراتحادیه اروپا نیز موارد متعدد سوء استفاده از کنوانسیون پناهندگی ژنو از سوی گروهی از فرصت طلبان و سودجویان ایرانی که تحت نام پناهنده در اروپا انجام می گیرد وجود دارد.

اعدام ‎۳ متهم در قزوین

‎سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ – IranSOS – سه متهم صبح امروز در ندامتگاه مرکزی قزوین به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سه قاچاقچی مواد مخدر صبح امروز در ندامتگاه مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شدند.

‎اعدام چهار زندانی در اراک

دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۲-۲۵-IranSOS- دادگستری کل استان مرکزی در مورد اعدام چهار زندانی محکوم به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در سحرگاه روز یک شنبه ۳ اسفند ماه ۹۳، در محوطه زندان مرکزی اراک گزارش داد.