‎دادگاه بررسی نسل کشی قومی توسط دیکتاتور سابق گواتمالا دوباره برگزار میشود

‎سه شنبه ۵ ‎اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۲-۲۴-IranSOS- ‎ – گزارشی از مارون کراوسهار – برگردان بفارسی از یوسف مجاب: پرونده قضایی کشتار قومی برعلیه دیکتاتور سابق گواتمالا « ار‎فیان ریوس مونت » و ریاست دستگاه اطّلاعاتی وی در ارتش این کشور دوباره مورد بررسی قرار میگیرد. محاکمه این پرونده جنایی تاکنون دوبار متوقف شده است٬ زیرا اصل پرونده محاکمه هنوز در اختیار دیوان عالی قضایی قراردارد.