غیبت حقوق بشر از میز مذاکره خطای سیاسی است

پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۷-۰۹-IranSOS- پاریس، با توجه به توافق مورد انتظار در معامله هسته ای بین گروه ۵+۱ با ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از قصور از هر گونه اشاره ای به حقوق بشر در این مذاکرات به شدت نگران است. این قصور با وجود این رخ داده است که اتحادیه اروپا، فدراسیون و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل ناوی پیلای، و دیگران، چندین بار از جامعه بین المللی خواسته اند مسایل حقوق بشر را در مذاکرات با ایران بگنجانند.

ادامه خواندن “غیبت حقوق بشر از میز مذاکره خطای سیاسی است”

لبخندی مبارزه جویانه: شرح حال نسرین ستوده

پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۷-۰۹-IranSOS- نسرین ستوده از سرشناس ترین وکلای دادگستری در ایران است. او چندین جایزه بسیار معتبر دریافت کرده است، از جمله جایزه آزادی اندیشه ساخاروف از پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ که به او و جعفر پناهی به طور مشترک اعطا شد، و جایزه آزادی نوشتن باربارا گلداسمیت/پن. او با عضویت در «کمپین تغییر برای برابری» (۱) و فعالیت در دفاع از فعالان حقوق زنان، کودکان محکوم به اعدام، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر کُرد و وکلای حقوق بشری دیگر، از جمله شیرین عبادی که جایزه نوبل صلح را دریافت کرده، شناخته شده و برای بسیاری از ایرانیان قهرمانی ملی به شمار می رود.

ادامه خواندن “لبخندی مبارزه جویانه: شرح حال نسرین ستوده”