محاکمه حسین حَبری آغاز شد: رویدادی تاریخ ساز برای عرضه عدالت به قربانیان

چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۷-۲۲-IranSOS- محاکمه حسین حَبری، دیکتاتور پیشین چاد، امروز در داکار در شعبه ویژه دادگاه آفریقا، دادگاهی بین المللی در محدوده نظام دادگستری سنگال، آغاز شد. اولین بار است که یکی از رهبران پیشین آفریقا در چارچوبِ صلاحیت قضایی یک کشور دیگر آفریقایی محاکمه می شود.

ادامه خواندن “محاکمه حسین حَبری آغاز شد: رویدادی تاریخ ساز برای عرضه عدالت به قربانیان”