کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: حکم اعدام برای کارورزِ درمانِ جایگزین کاربردِ نگران کننده اعدام را در ایران به نمایش می گذارد

چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۸-۰۵-IranSOS- زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار جنبشی عرفانی، نویسنده و کارورزِ نظریه های طبِ جایگزین مورد استفاده در ایران و خارج ابراز کرد. دادگاه انقلاب طاهری را روز شنبه (۱ آگوست ۲۰۱۵) به اتهام فساد بر روی زمین به اعدام محکوم کرد.

ادامه خواندن “کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: حکم اعدام برای کارورزِ درمانِ جایگزین کاربردِ نگران کننده اعدام را در ایران به نمایش می گذارد”