علل، مضمون و پیامدهای توافق هسته ای وین

پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۸-۰۶-IranSOS- سهراب شباهنگ، توافق هسته ای ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ وین بین کشورهای ۱+۵ و رژیم جمهوری اسلامی (در صورت پذیرش رسمی و قطعی بین دو طرف)، پیش و بیش از هر چیز دیگر، توافقی سیاسی و امنیتی است. برنامۀ هسته ای رژیم با هدف دستیابی به توانائی هسته ای نظامی (دست کم تا رسیدن به آستانۀ تولید سلاح هسته ای) یکی از ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و هست.

ادامه خواندن “علل، مضمون و پیامدهای توافق هسته ای وین”