‎آخرین وضعیت پرونده ی رسول بداقی

سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۸-۱۱-IranSOS- رسول بداقی که از سیزدهم مرداد ۹۴ دوران حبس شش ساله اش به پایان رسیده است همچنان در زندان اوین تحت بازداشت سپاه پاسدارن به سر می برد، امروز نوزدهم مرداد، دونفر از فعالان صنفی برای پیگیری پرونده ایشان به دادستانی کل کشور مراجعه کردند.

ادامه خواندن “‎آخرین وضعیت پرونده ی رسول بداقی”

پیمان فتاحی برای پنجمین بار آزاد شد

سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۸-۱۱-IranSOS- پس از مدت کوتاهی بازداشت (در بازداشتگاه موقت) و انجام بازجویی ها و طرح اتهامات تکراری که در چهار دورۀ دستگیری و انفرادی پیشین بارها مطرح شده بودند، استاد ایلیا و شاگردان ایشان، با رأی دادگاه انقلاب آزاد شدند.

ادامه خواندن “پیمان فتاحی برای پنجمین بار آزاد شد”