‎نامه نرگس محمدی به مادران رنج دیده و زنان زندانی برای پاسداشت عدالت، آزادی و حقوق بشر

‎شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۸-۱۵-IranSOS نرگس محمدی در نامه اى به کمپین حمایت از مادران زندانى نوشته است که من یک زن و مادر و فعال حقوق بشر هستم، در این سرزمین هر دو ویژگی یعنی زن بودن به اضافه فعال حقوق بشر بودن جرمی مضاعف است، چرا که از نظر قدرتمندان، وظیفه زن، خانه نشینی و فرزندداری است و اگر زنی که مادر هم هست به جای عرصه خصوصی و خانه پای در عرصه عمومی گذاشته و منتقد قدرت گردد، نه مساوی یک مرد فعال مدنی، سیاسی – عقیدتی بلکه به جرم زن بودن به طور مضاعف مجازات خواهد شد، در ادامه متن نامه را بخوانید:

ادامه خواندن “‎نامه نرگس محمدی به مادران رنج دیده و زنان زندانی برای پاسداشت عدالت، آزادی و حقوق بشر”