‎گزارشی از آخرین وضعیت هفده فعال مدنی بازداشت شده در تهران

پنجشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۱-۲۵-IranSOS- امروز و در پی مراجعه خانواده های فعالین مدنی بازداشت شده روزهای اخیر در تهران به زندان و دادسرای اوین، به ایشان گفته شد که روز شنبه برای تعیین تکلیف اکثریت بازداشت شدگان به دادسرای اوین مراجعه کنند و همچنان از هاشم زینالی و رضا ملک خبری در دست نیست. در حال حاضر هویت ۱۷ فعال مدنی بازداشت شده در روزهای اخیر، محرز شده است.

سازمان ملل باید نقش مدافعان حقوق بشر و ضرورت محافظت از آنها را تأیید کند

پنجشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۱-۲۶-IranSOS- در حدود ۱۶۰ سازمان و گروه بین‌المللی، محلی و منطقه‌یی حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی از سراسر جهان با امضای نامه‌یی خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل اعلام کردند اصلاحیه‌های پیشنهادی گروه آفریقا، چین و  ایران قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر را تضعیف خواهد کرد. این سازمان‌ها از کلیه‎ی کشورهای عضو سازمان ملل خواستند قطعنامه را بدون اصلاحیه‌ها، تصویب کنند. در این زمینه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بیانیه‌ی زیر را صادر کرد.