رفتار ظالمانه و غیرانسانی با خانم نرگس محمدی باید پایان یابد

 

۲۸ مهرماه ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۰-۲۰-IranSOS- عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «اقدامِ غیرانسانیِ بستن خانم نرگس محمدی به تخت بیمارستان و تداوم آزار قضایی و نقض حقوق بشر او گویا فقط به قصد مجازات او و خانواده‌اش به خاطر فعالیت های حقوق بشری او انجام می‌شود.»