سازمان ملل در هفتاد سالگی! مخاطرات و مشکلات رویاروی حقوق بشر کدامند؟

یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۰-۲۵-IranSOS- درست ۷۰ سال پیش، در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، منشور سازمان ملل به اجرا درآمد. چند هفته پس از پایان جنگ دوم جهانی، سازمان ملل به واقعیت پیوست. حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف این سازمان تعریف شد. ۷۰ سال پس از آن، با افزایش اعضای این سازمان از ۵۳ کشور به ۱۹۳ کشور، سازمان ملل چگونه وظایف خود را برای تضمین حقوق بشر جهانشمول و احترام مؤثر به آن انجام میدهد؟ تحلیل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر را بخوانید:

‎اعتراض کارگران فازهای ۲۱ و ۲۲ عسلویه به پرداخت نشدن طلب مزدی

یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۰-۲۵-IranSOS- جمعی از کارگران فازهای ۲۱ و ۲۲ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات مزدی خود اعتراض کردند. منابع خبری ایلنا در منطقه عسلویه با اعلام این خبر افزودند: علت این اعتراض صنفی که از روز سشنبه بیست و هشتم مهرماه آغاز شده، پرداخت نشدن حدود چهار ماه دستمزد معوقه است.