‎انتقال دو زندانی سیاسی زندان رجائی شهر از بند سیاسی

‎سه شنبه  ۱۷ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۱۱-IranSOS- افشین بایمانی و ارژنگ داودی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر، از بند زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر خارج و داودی به بند ۱۰ و بایمانی به مکانی نامعلوم در این زندان منتقل شدند. به گزارش هرانا، افشین بایمانی و ارژنگ داودی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر از سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجائی شهر خارج و ارژنگ داودی به بند ۱۰ این زندان و افشین بایمانی به مکانی نامعلوم در این زندان منتقل شدند.