‎خطر کشتار عمومی در جزیره، سیلوپ، سور، نصیبین و دارگجیت … صدای ما را می‌شنوید؟

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۲۱-IranSOS- پیام رسانه‌ای زیر را امروز جامعه‌ی حقوق بشر (IHD)، یکی از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ترکیه، منتشر کرده است. از صبح زود روزِ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، فرماندهان ارتش ترکیه اعلام کرده‌اند که ساکنان این شهرها باید خانه‌هایشان را ترک کنند. در غیر این صورت، دولت‌مردان نمی‌توانند مسوؤلیت بپذیرند. به این روال، مردم کُرد در سور، نصیبین و دارگجیت وادار به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.