‎بخشش و گذشت از قصاص در گرگان

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۰۴-IranSOS- رئیس اداره زندان و رئیس شعبه ویژه شورای حل اختلاف زندان گرگان گفت که زندانی ۶۱ ساله که به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم شده بود با رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات یافت. به گزارش هرانا به نقل از میزان، گرگانی، رئیس اداره زندان و رئیس شعبه ویژه شورای حل اختلاف زندان گرگان افزود: “مردی ۶۱ ساله ساکن یکی از روستاهای شهرستان گالیکش در خرداد ماه ۱۳۹۴ به اتهام قتل همسرش بازداشت و به زندان گرگان انتقال یافت و پرونده وی در حال رسیدگی بود که جهت صلح و سازش به شورای زندان ارجاع شد”.

کمون پاریس: ۱۸۷۱،۲۸,۵ تا ۱۸,۳ شرح وقایع تاریخی (بخش ۱)

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۰۴-IranSOS- وضعیت اقتصادی واجتماعی فرانسه اواسط قرن ۱۹ (۶۰-۱۸۵۰) – شکست انقلاب ۱۸۴۸ برای بورژوازی این امکان را فراهم آورد، که بدون پرده وهیچگونه شرم وحیائی و با هدف اجتماعی حفظ قدرت درمقابل انقلابی که درراه بود، عکسالعمل نشان دهد: در اروپای غربی رونق بینظیر سودافزائی با تسریع بدون حد ومرزاستثمار سرمایه داری درجریان بود. این روند نه تنها شامل انگلستان وفرانسه، که پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری بودند،میشد، بلکه سرمایه به عقب مانده ترین نقاط جهان هم رسوخ میکرد و گسترش مییافت.

‎تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران بیمارستانی در مقابل اداره تعاون

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۰۴-IranSOS- جمعی از اعضای تعاونی مسکن اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور روز سه شنبه هفته گذشته مقابل ساختمان اداره تعاون شهرستان تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا شرکت کنندگان در این اجتماع صنفی نمایندگی از کارگرانی که در یکی از پروژه تعاونی مسکن اتحادیه کارکنان بیمارستانی عضویت دارند در این اجتماع صنفی حاضر شدند.

‎تجمع جمعی از کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی مقابل وزارت بهداشت

جمعه ۱۳ آذر۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۰۴-‫IranSOS‬- ‎روز سه شنبه (۱۰ آذر)، جمعی از کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی در اعتراض به وضعیت شغلی نامناسب، مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند به گزارش ایلنا، جمعی از کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی از ساعت ده صبح مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت تجمع کردند. یکی از معترضین به ایلنا گفت: تجمع کنندگان عموما کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی در بخش خصوصی هستند و نسبت به پایین بودن حقوق و مزایا اعتراض دارند.

خیابان از آنِ ماست!

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۰۴-IranSOS- گزارشی از روز یکشنبه  ۲۹ نوامبر در بروکسل – در اعتراض به ممنوعیت تظاهرات بر علیه ‪Cop
‬ بعد از اعلام ممنوعیتِ برگزاریِ هر نوع تظاهراتِ خیابانی در پاریس بر علیه اجلاس سران دولت­ها معروف به ‪Cop21‬، در بسیاری از کشورها، علاوه بر تلاش برای پیوستن به مبارزات در پاریس، تدارکِ تظاهرات آلترناتیو و محلی داده شد.