‎شلاق شکنجه ای فراگیر در ایران

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳ -۲۰۱۴-۰۶-۲۷-IranSOS- به مناسبت روز جهانی پشتیبانی ازقربانیان شکنجه، بنیاد عبدالرحمن برومند با  معرفی نقشه تعاملی احکام شلاق  (از سال دوهزار میلادی به بعد)، توجه ایرانیان و جامعه بین المللی را به ابعاد گسترده اعمال مجازات شلاق جلب می کند.‫ در طول سی و پنج سال اخیر صدمات روحی و جسمی ناشی از اجرای‬ این مجازات گریبانگیر بسیاری از شهروندان ایرانی از اقشار و سنین مختلف شده است. 

ادامه خواندن “‎شلاق شکنجه ای فراگیر در ایران”