فدراسیون حقوق بشر: بزرگداشت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان CEDAW در ۳۵امین سالگشت تصویب آن

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۲-۱۶-IranSOS- به مناسبت سی و پنجمین سالگشت تصویب کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۷ آذر ۱۳۹۳) شماری از امکانات خلاق که دانشجویان دانشکده هنرهای تزیینی پاریس طراحی کرده اند در اختیار عموم قرار می دهد. این عهدنامه جهانی که در دستاوردهای عظیم در زمینه حقوق زنان نقش داشته، امروز مثل همیشه مطرح است.