نامه سرگشاده به خانم کاترین اشتون در باره اعدام مجرمان نوجوان در ایران

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۷-۲۳-IranSOS- نامه سرگشاده به نماینده عالی اتحادیه‏ اروپا  در امور خارجی و سیاست امنیتی – پاریس، ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ (۳۱ تیر ۱۳۹۳)‬

موضوع: احتمال اعدام مجرمان نوجوان در ایران
خانم اشتون گرامی،
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مایل است توجه شما را به مورد آقای رسول حلومی، ۲۲ ساله، و خانم راضیه ابراهیمی، ۲۱ ساله، جلب کند. هر دوی آنها در سال ۲۰۱۰ به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی به اعدام محکوم شده اند. برخلاف اصول حقوق بین المللی و حقوق بشر، این دو جوان اکنون در خطر اعدام در آینده نزدیک به سر می برند.