‎پرداخت معوقات مزدی و معرفی کارگران معدنجو به بیمه بیکاری

‎سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۶-۲۵-IranSOS- هشت روز پس از آنکه «محمدعلی میزایی» یکی از کارگران معدنجو در جریان آخرین تجمع اعتراضی کارگران این واحد معدنی کشته شد، استانداری کرمان از تعیین تکلیف وضعیت مطالبات ۳۸۰ کارگر معدنجو در جلسه کمسیون کارگری خبر می‌دهد.

‎بخشش یک محکوم به قصاص در زندان کاشان

سه شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۶-۲۳-IranSOS- یک زندانی محکوم به قصاص در زندان کاشان، با رضایت اولیائ دم بخشیده شد. به گزارش هرانا به نقل از تارمای روابط عمومی زندان کاشان، یک زندانی محکوم به قصاص که به اتهام قتل، در زندان تحمل کیفر می کرد، با رضایت اولیائ دم از زندان آزاد شد.

‎انتقاد اتحادیه آزاد کارگران ایران از حمله نیروی انتظامی به کارگران در زرند کرمان و اردبیل ‌

سه شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۶-۲۳-IranSOS- اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنچه “برخورد سرکوب گرانه” نیروی انتظامی با کارگران نامیده است ‌انتقاد کرد. به گزارش هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تشکل کارگری با اشاره به حمله نیروی انتظامی به تجمع کارگران “معدنجو” در زرند کرمان و ذوب آهن اردبیل ‌گفت: “این تعرض وحشیانه نیروهای امنیتی را محکوم می‌کند”.

‎نامه ی سیصد امضایی کارگران کارخانه پلی اکریل در دفاع از خبرنگاران اخراجی بخش کارگری خبرگزاری ایلنا

سه شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۶-۲۳-IranSOS- کارگران کارخانه “پلی اکریل” در حمایت از خبرنگاران اخراج شده در بخش خبری کارگری “ایلنا”، خبرگزاری کار ایران، نامه ای با سیصد امضا منتشر کرده اند، متن نامه را در ادامه مشاهده نمائید: