‎اعلام آمار کودک‌آزاری‌‌ در شهریور و مهر ماه

سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ – هرانا – مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به تحلیل آماری میزان و انواع مراجعات به مرکز صدای یارا (انجمن حمایت از حقوق کودکان) طی ماه‌های شهریور و مهر پرداخت و تصریح کرد: افراد در مدارس و تمام مراکز آموزشی، بهداشتی و مکان‌های عمومی ‌باید در صورت ملاحظه هرگونه موارد غیرعادی در کودکان به لحاظ جسمی ‌و روحی، نسبت به موضوع حساس شده و مراتب را با خانواده کودک در میان گذاشته و در صورت عدم رسیدگی خانواده، با انجمن حمایت از حقوق کودکان تماس بگیرند.