‎ناگفته‌های تکان‌دهنده یک دلال اعضای بدن

سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ – شرق – «در کمتر از یک هفته هر عضو از بدنتان که از کار افتاد، نگران نباشید. ما آن را برای شما تهیه می‌کنیم تا با خیالی آسوده فعلا به جناب عزرائیل جواب منفی بدهید. شاید این می‌توانست متن آگهی شغل فردی باشد که برای تهیه این گزارش با او به گپ‌وگفت نشستم.»

منتظر اقدام های عملی دولت هستیم

جرس – مژگان مدرس علوم: روز جهانی حقوق بشر در تقویم های بسیاری از کشورهای جهان ثبت شده است تا یادآور ارزشهای جهانی و فراگیری باشد که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل به تصویب رسید و به عنوان منشور حقوق بشر شناخته میشود. منشوری که گرچه رعایت بندهای آن برای حکومتها الزام آور نیست اما مهمترین سند جهانی در راستای احترام به حقوق و آزادیهای شهروندان است.