‎خبر خوب: قدردانی از تلاش های پنجاه ساله ی وکیل حقوق بشری ایرانی

ایرج ادیب زاده ـ رادیو زمانه – در روزهایی که وضعیت حقوق بشر در ایران با ادامه ی اعدام ها، شکنجه در زندان ها و بازداشت های خودسرانه ی وکلا، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، زنان و اتحادیه های کارگری همچنان کارنامه ی سیاهی دارد، قدردانی و ستایش از فعالیت و تلاش های پنجاه ساله ی یک حقوق‌دان و کوشنده ی حقوق بشری ایرانی می تواند خبر خوبی باشد.