‎مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند

بنیاد عبدالرحمن برومند را در بازگرداندن قربانیان به حافظه ملّی یاری دهید‬
هموطن
‎بیش از ده سال است که بنیاد عبدالرحمن برومند در زمینه دفاع از حقوق بشر و نیز ثبت موارد نقض آن، به ویژه نقض حق حیات، در ایران فعالیت می‌کند. طرح اصلی بنیاد ایجاد و تکمیل یک یاد بود مجازی است به نام امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر، که در آن به هر یک از قربانیان نقض حق حیات توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران صفحه ای اختصاص یافته است.

‎اداره خارجیان آلمان نمی تواند پول ماهیانه پناه جویان را به دلیل پرنکردن فرم بازگشت داوطلبانه کم کند

حنیف حیدرنژاد – دادگاه فدرال تامین اجتماعی آلمان در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۳ طی حمکی [شماره پرونده: B 7 AY 7/12 R] اعلام کرد که کم کردن مستمری ماهیانه پناه جوئی که حاضر به امضاء کردن فرم “بازگشت داوطلبانه” نمی باشد عملی غیر قانونی است. در حکم آمده است: مسئله “خواست باطنی” پناه جو می باشد.

تانگوی هسته ای و کشف جدید مقامات اطلاعاتی امریکا!

فرخ حیدری : هرچند در وطن فروشی و خام طمعی و خونخواری آخوندها هیچ تردیدی نیست ولی سوالی که هنوز بی جواب مانده اینست که در چهارچوب سیاست مماشات دولت امریکا و دیگر قدرتهای غربی و در جریان «تانگوی هسته ای» با ملاهای نفتی، تا کی و تا کجا پرنسیب های حقوق بشری لگدمال میشوند؟