‎حضور بابک زنجانی در بزرگترین فساد مالی ترکیه؟

روزنامه قانون طی گزارشی با عنوان «رسوایی د‌ر استانبول، متهم د‌ر تهران»، به برخی ابعاد بزرگ‌ترین‌ پرونده فساد مالی در ترکیه اشاره کرده است. به گزارش ایسنا در گزارش قانون آمده است: «اِبرو گوند‌ش، خوانند‌ه معروف ترکیه‌ای با یک جوان ایرانی ازد‌واج کرد‌. این خبر د‌ر ابتد‌ا شایعه قلمد‌اد‌ شد‌ اما پس از مد‌تی و با حضور این خوانند‌ه د‌ر ایران، شایعه به یک خبر واقعی تبد‌یل شد‌. آن جوان ایرانی که ۱۰ سال از همسرش کوچک‌تر بود‌، علیرضا ضراب نام داشت.

‎«سعید مرتضوی» از دیروز تا امروز

سردبیر: «وضعیت زندان بد است. از سرما دیشب نخوابیدم. دندانم آبسه کرده و نگذاشتند به پزشکم مراجعه کنم.» مرتضوی: «پس چگونه این همه حرف می‌زنید؟ شما که خیلی قشنگ حرف می‌زنید … خلاصه کنید، من به فکر دندان شما هستم!» (بخشی از یک مکالمه‌ در آبان‌ماه ۷۸ بین رئیس شعبه ۱۴۱۰ یا همان دادگاه معروف مطبوعات و سردبیر یک روزنامه توقیف‌شده.)

‎فشار برای تعطیلی مجالس درویشی شهر نی ریز

‎۳۰ آذرماه ۱۳۹۲ – هرانا – چندی است فشار‌ها و تهدیداتی از سوی برخی از گروه‌های بسیجی و افراطیون مذهبی شهر نی ریز از توابع استان فارس، به منظور به تعطیلی کشاندن مجالس فقری در این شهر آغاز شده است.

نقض حقوق بشر در در ایران در صدر توجه مجمع عمومی سازمان ملل

نیویورک، پاریس، ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ـ مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۷ آذر ۱۳۹۲) قطعنامه ای را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این قطعنامه «نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد و از دولت خواست «به طور کامل، در قانون و عمل، به تعهدهای حقوق بشری احترام بگذارد.»