‎دو هفته انفرادی تنبیهی برای مصطفی اسکندری

‎شنبه  ۲۵ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۸-۱۶-IranSOS- کمیته انضباطی زندان رجایی شهر کرج، مصطفی اسکندری زندانی سیاسی را به تحمل دو هفته سلول انفرادی تنبیهی محکوم کرد. به گزارش هرانا، روز ۱۱ مردادماه کمیته انضباطی زندان رجایی شهر کرج، پس از تشکیل جلسه و بررسی، مصطفی اسکندری زندانی سیاسی را به دلیل توهین به مسولان و همینطور ایراد آسیب به یکی از دستگاههای ارسال پارازیت مخابراتی واقع در  زندان به تحمل دو هفته سلول انفرادی تنبیهی محکوم کرد. نامبرده پس از طی این مدت روز گذشته به بند عمومی بازگشت.

‎اعدام سه زندانی در زندان‌های کرمان و کرمانشاه

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۸-۱۶-IranSOS- طی هفته گذشته دو زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و یک زندانی در زندان مرکزی کرمان از طریق چوبه دار اعدام شدند. به گزارش هرانا، سپیده دم دوشنبه ۲۰ مرداد ماه دو زندانی متهم به قتل در محوطه زندان کرمانشاه از طریق چوبه دار اعدام شدند.