‎۱۲۷٫۰۲۳ تقاضای پناهندگی جدید در آلمان در سال ۲۰۱۴

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۱-۱۹-IranSOS- حنیف حیدرنژاد: در سال ۲۰۱۴ در مجموع ۲۰۲٫۸۳۴ تقاضای پناهندگی در اداره فدرال امور پناهندگی در آلمان به ثبت رسید. از این میان ۱۲۷٫۰۲۳ درخواست، برای نخستین بار ارائه شده است (درخواست اول). تعداد ۲۹٫۷۶۲ درخواست دیگر، درخواست مجدد بوده است.
“درخواست مجدد” پناهندگی از سوی پناه‌جویانی انجام می‌شود که یک بار- یا حتی چند بار- درخواست‌ پناهندگی‌اشان رد شده است. چنین افرادی می‌توانند هنوز در آلمان ساکن باشند و یا به خارج آلمان رفته و یا حتی به کشور خویش بازگشته باشند، ولی اکنون دوباره به آلمان آمده و “درخواست مجدد” پناهندگی ارائه می‌دهند. البته بیشترین درخواست پناهندگی‌ مجدد مربوط به پناه‌جویان ردّشده است که ساکن آلمان هستند و در طول سالیان دراز با طرح دلایل جدید، درخواست مجدد پناهندگی تنظیم و ارائه می‌کنند.

زندانیان سیاسی: با تداوم این انفعال خانمان برانداز چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود!؟

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ -۲۰۱۵-۰۱-۱۹-IranSOS- به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی٬ جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) با انتشار بیانیه ای خواستار همبستگی و پشتیبانی تمامی گروه های پیشروی اجتماعی از آزادی های سیاسی و اجتماعی و همچنین خواست های کارگران اعتصابی کشور شدند.