‎باقیمانده حکم زندان غنچه قوامی بخشیده شد

پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۴-۰۲-IranSOS- دستگاه قضائی رژیم ایران، باقیمانده حکم غنچه قوامی شهروند ایرانی- بریتانیایی را بخشید. این زن ۲۶ ساله، که به اتهام حضور در ورزشگاه والیبال در تهران زندانی شده بود، نوامبر گذشته با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.