‎اینجا بلدیه است یا نظمیه؟ ‎حدود ۶۰۰ نفر از مدیران شهرداری تهران بازنشستگان انتظامی هستند

‎جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ – IranSOS – اینجا بلدیه است نه نظمیه. کارشهرداری متفاوت از کارهای دیگر است ما این موضوع را به شهردار تذکر داده‌ایم/شهردار تهران قول داده بود که این نیرو‌ها تا پایان مهرماه از شهرداری تهران بروند که تاکنون قدمی در این حوزه برداشته نشده است. به گزارش ایلنا٬ نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، گفت:حدود ۶۰۰ نفر از مدیران شهرداری تهران بازنشستگان نهادهای نظامی – انتظامی هستند و شهردار تهران قول داده بود که این نیرو‌ها تا پایان مهرماه از شهرداری تهران بروند که تاکنون قدمی در این حوزه برداشته نشده است.