هیس…! 

محمود رفیع: مبلّغان فرهنگ سکوت و «هیس!» با استناد به آیه‌های قرآن از قربانیانِ خشونتِ ستیزه‌گران مذهبی می‌خواهند که جنایتکاران را ببخشند. آنها با استناد به اینکه این جنایتکاران در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند، در نقش کاتولیک‌ تر از پاپ، قربانیان و مدافعان حقوق بشر را به سکوت فرا می‌خوانند. می‌گویند: ساکت باش! چیزی نگو! ببخش! مدعی می‌شوند که مقصر کشتار و ترور و جنایت از سوی جمهوری اسلامی، مخالفان نظام و اقلیت‌های قومی و مذهبی بودند!