‎طنز / متن قانون جرم سیاسی

‎سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی از آماده شدن قانون تعریف جرم سیاسی در کمیسیون مربوطه خبر داده است. به گزارش ایسنا، شهرام شهیدی در ادامه طنز خود در اعتماد نوشت: چون مواد و تبصره‌های این قانون هنوز برای عموم مشخص نیست از موسیو شیطان خواستیم از طرف تاریکخانه از کانال کولری جایی نقب بزند و متن قانون را به دست آورد. موسیو شیطان با متن زیر برگشته البته هرچه از او می‌پرسیم که مطمئنی این خود متن قانون است یا نه جواب سربالا می‌دهد و می‌گوید بعدا معلوم می‌شود. خدا به خیر کند و اما متن دریافتی:

جانشین فرمانده ناجا: ‎پخش مسابقات فوتبال جام جهانی در سینماها به صورت مختلط ممنوع است

‎سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- جانشین فرمانده ناجا در مورد پخش فوتبال جام جهانی در سینماها گفت: پخش مسابقات فوتبال جام جهانی در سینماها به صورت مختلط ممنوع است. سردار احمدرضا رادان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه باید پخش فوتبال از سینماها به صورت جداگانه باشد افزود: سینماها می‌توانند به صورت جداگانه یک سالن را به زنان و دیگری را به مردان اختصاص دهند اما پخش به صورت مختلط ممنوع است.

دانشجوی چریک سیاهپوش!

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- فرخ حیدری: فکر میکنم اواخر سال ۵۶ بود که اتفاقی شنیدم آن دختر سیاهپوش روشنفکر، توسط گارد دانشگاه دستگیر شده است. شایع شده بود که او چریک بوده و حتی برادر بزرگش هم که دانشجوی مهندسی دانشگاه صنعتی آریامهر تهران بوده همان سال ۵۴ بعنوان «خرابکار» دستگیر و یا کشته شده است.

انجمن هنر در تبعید برگذار می کند: مقاومت در برابر فاشیسم!

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- از سوی انجمن هنر در تبعید برنامه های دوازدهمین جشنواره جهانی سینمای ایران در تبعید منتشر گردید: دوازدهمین جشنواره جهانی سینمای ایران درتبعید (تقدیم به همه ی آزادی خواهان جهان)