‎همکاری بابک زنجانی با بانک‌مرکزی به هیچوجه صحت ندارد

‎ ۶بهمن ۱۳۹۲ – IranSOS  – روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل ازآقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نوربخش ، به اطلاع می رساند ، با توجه به  بررسی های بعمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری ، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولین وقت بانک مرکزی ، هیچگونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد .